Skip to content
library-banner

Cànan

Còmhraidhean
Còmhraidhean 'an Gaelig 's 'am Beurla = Conversations in Gaelic and English

le roimh-ràdh le Professor Blackie = with preface by Professor Blackie

Edinburgh: MacLachlan and Stewart, 1880.

How to read Gaelic:
How to read Gaelic:

orthographical instructions and reading lessons

Whyte, John

Inbhir Nis: The Northern Chronicle Office, 1897.

Còmhraidhean
Còmhraidhean 'an Gaelig 's 'am Beurla = Conversations in Gaelic and English

le roimh-ràdh le Professor Blackie = with preface by Professor Blackie

Edinburgh : MacLachlan and Stewart, 1880.

Gaelic plant names:
Gaelic plant names:

study of their uses and lore

Macfarlane, A. M., Rev.

Inverness: [s.n.], 1924.

Place-names of Skye and adjacent islands:
Place-names of Skye and adjacent islands:

with lore, mythical, traditional and historical, with index

Forbes, Alexander Robert

Paisley: Alexander Gardner, 1923.

  400 – Cànan

  Dealbh an Leabhair Place Names of Skye Leabhar mu dheidhinn ainmean àite agus foinnsgeul, miotasachd, eachdraidh agus dualchas a thig an cois an Eilein Sgitheanaich Sgrìobhadair:  Forbes, Alexander Robert Foillseachadh:   Pàislig: Alexander Gardner ltd, 1923. Faidhle pdf
  Dealbh an Leabhair Gaelic Plant Names: Study of their uses and lore 1) Freumhan agus cuiseagan 2) Lusan mar bhiadh 3) Lusan mar leigheas 4) Draoidheachd agus cleachdaidhean creidimh 5) Cleachdach gnìomhach 6) Lusan agus Craobhan mar shuaicheantas nan cinnidhean Sgrìobhadair:   Macfarlane, A. M. Foillseachadh:   [Inverness] [s.n.] 1924. Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
  Dealbh an Leabhair Comhraidhean.  An Gaelig ‘s am Beurla Leabhar dà-chànanach de chòmhraidhean air caochladh chuspairean airson luchd-ionnsachaidh. Sgrìobhadair:  Macinnes, Duncan, ca. 1820-1903. Foillseachadh:  Edinburgh : Maclachlan and Stewart, 1880 (Aberdeen : A. King) Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
  dealbh an leabhair How to Read Gaelic Leabhar foghlam air an cànan Sgìobhadair:  Whyte, John, 1853-1893. Foillseachadh:   Inbhir Nis : Northern Chronicle Office, 1897. Faidhle pdf
  footer-smo-student-collage
  © Sabhal Mòr Ostaig | Sabhal Mòr Ostaig is a registered charity in Scotland: No. SC002578