Skip to content
library-banner

700 – Na h-Ealain

Dealbh an Leabhair An Smeorach Cruinneachadh de dh’òrain le comharrachadh Sol-Fa Sgrìobhadair:  Gillies, Hugh Cameron. Foillseachadh:  Inverness: Inverness Advertiser, [1877?] Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt (1877) Faidhle pdf (1911) Faidhle pdf (1920)
Dealbh an leabhair Proposals Molaidhean airson cruinneadhadh de dh’ òrain ùra nan Eileanan Siar ‘s Gàidhealtachd a tuath fhoillseachadh. Sgìobhadair:  MacDonald, Patrick Foillseachadh: Dùn Èideann   : , c1784. Faidhle pdf
dealbh an leabhair Am Brù Dhearg Òrain airson dà ghuth gun ionnsramaid, le comharrachadh Sol-Fa Sgìobhadair:  MacPhàrlain, Calum Foillseachadh: Struibhle:  Aonghas Mac Aoidh, 1909. Faidhle pdf (1909) Faidhle pdf (1913)
dealbh an leabhair Binneas nam Bàrd leabhar anns am bheil dàin, òrain is duanagan nan Gaidheal Albannach air am foillseachadh maille ri’m fuinn le Calum Mac Phàrlain Sgìobhadair:  MacPhàrlain, Calum Foillseachadh:   Struibhle, A. Mac Aoidh, 1908- Faidhle pdf
dealbh an leabhair An Lon Dubh Cruinneachadh de ochd òrain fichead ann an dà-phairt airson chloinne anns a sgoil. Sgrìobhadair:  Macleod, Malcolm C Foillseachadh:  Paisley : J. and R. Parlane, [ca. 1905] Pàirt 1 Faidhle pdf Pàirt 2 Faidhle pdf
footer-smo-student-collage
© Sabhal Mòr Ostaig | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578