Skip to content
library-banner

Airceòlas

Ceanglaichean WWW

Archaeologica Scotica: Transactions of the Society of Antiquaries of Scotland ri fhaighinn tro ARCHway.

Linn Iarrainn nan Eilean Siar: rannsachadh fad fichead bliadhna.
Aithisg air loidhne le D W Harding, Roinn Airceòlais, Oilthigh Dhùn Èideann.

Highland Sites and Monuments Record (SMR)
‘S e seo stòr-data air loidhne air a bheil còrr is 32,000 làrach àrc-eòlais air a’ Ghàidhealtachd, bho Linn na Cloiche chun an latha an-diugh.

Historic Scotland (Alba Eachdraidheil)
Buidheann Riaghaltas na h-Alba a tha a’ gleidheadh dualchas toglaichean na h-Alba agus gus tuigse a bhrosnachadh.

Internet Archaeology and Internet Archaeology Archive
Cleachd an ceangal Access airson pìosan slàn fhaighinn.

Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland ri fhaighinn tro ARCHway.

RCAHMS [Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland]
Tha an làrach seo a’ toirt seachad fiosrachaidh a tha a’ buntainn ri rannsachadh ùr no rannsachadh a tha fhathast ri thighinn, taisbeanaidhean no pròiseactan eile a tha co-cheangailte ri làraichean no toglaichean eachdraidheil ann an Alba. Tha stòr-dàta Cunntas Làraichean Nàiseanta na h-Alba, air a bheil ‘Canmore’  ri fhaotainn air an làraich seo cuideachd.

Ciad Luchd-À?itichidh na h-Alba
‘S e seo pròiseact a chaidh a chur air bhonn le Roinn Airceòlais Oilthigh Dhùn Èideann airson rannsachadh a dhèanamh air a’ chiad tuineachadh ann an Alba, làimh ri Caolas Ratharsach, eadar an t-Eilean Sgitheanach, Ratharsair agus tìr-mòr.

Scottish Archaeological Internet reports

Camas Daraich: a Mesolithic site at the Point of Sleat, Skye
SCRAN (Scottish Cultural Resources Access Network)
‘S e seo cruinneachadh de chòrr is millean clàr sgrìobhte agus còrr is 180,000 dealbh, faidhle-fuaime agus fiolm, air an cruinneachadh bho chòrr is 350 taigh-tasgaidh, gailearaidh, buidheann nam meadhanan agus tasglann.

Taigh-Tasgaidh Nàiseanta na h-Alba

footer-smo-student-collage
© Sabhal Mòr Ostaig | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578