Skip to content
library-banner

Ceòl Traidiseanta

Sabhal Mòr Ostaig Ceanglaichean ri làraichean eile ‘?? cùrsaichean ciùil, mòdan, fèisean, seinneadairean agus cruinneachaidhean òran nam measg.

The National Piping Centre (Glaschu)

Traditional Music and Song Association of Scotland

School of Scottish Studies Làrach stèidhichte air taghadh dhe na h-artaigilean às an iris, Tocher. A thuilleadh air na h-artaigilean fhèin, ‘s urrainn dhut èisteachd ris na clàraidhean, air a bheil òrain, sgeulachdan is beul aithris bho 1949 gus an latha an-diugh.

The Harp Society (Comunn na Clàrsaich)

Ceòlas Làrach-lìn air ceòl Ceilteach. An cruinneachadh as motha de dh’fhiosrachadh air ceòl Ceilteach le ceudan de cheanglaichean ri làraichean eile.

Traditional Celtic Music Ceòl Ceilteach traidiseanta air an lìon

Taigh na Teud taghadh farsaing dhe cheòl na fìdhle, na clàrsaich, na pìoba is eile, ann an cruth leabhraichean is clàraichte air CD is DVD.

Foot Stompin’ Scottish Traditional Music Na tachartasan às ùire ann an ceol traidiseanta ann an Alba.

footer-smo-student-collage
© Sabhal Mòr Ostaig | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578