Skip to content
library-banner

Mion-chànain

Biùro Eòrpach nam Mion-Chànanan Tha an EBLUL a’ bruidhinn às leth còrr is 40 millean neach anns an Aonadh Eòrpa a bhruidhneas cànan nach eil aig a’ mhòr-chuid san dùthaich sin.

Foundation for Endangered Languages Tha a’ bhuidheann seo airson aire a thoirt don mhòr-shluagh air crìonadh nam mion-chànanan, agus am beairteas cultarail a tha a’ crìonadh còmhla riutha

Ethnologue  Leabhar mòr eòlais air-loidhne le SIL a’ toirt tuairisgeil air na 6,912 cànain anns an t-saoghal.

Eurolang.net Buidheann naidheachd Eòrpach nam mion-chànanan

European Minority Languages Am fiosrachadh as ùire air cànanan na Roinn Eòrpa
 

Gàidhlig
 

Bòrd na Gàidhlig Buidheann oifigeil an sàs ann an leasachadh na Gàidhlig is a cultair.

CNAG (Comunn na Gàidhlig) Buidheann leasachaidh na Gàidhlig, a’ brosnachadh a’ chànain aig ìre na coimhearsnachd.

Research on Language Policy and Language Planning (Oilthigh Dhùn Èideann, Roinn na Ceiltis) Ceanglaichean ri pàipearan-òraid, an rannsachadh as ùire, agus liosta leabhraichean air a’ Ghàidhlig agus poileasaidh cànain.

Sgrùd  Rannsachadh le Coinneach MacFhionghain air dàta mun Ghàidhlig – riatanach ann an cruthachadh poileasaidh mìon-chànain.
 

Gàidhlig na h-Èireann
 

Bórd na Gaeilge

Gaeilge ar an Ghréasán ceanglaichean is tùsan a’ buntainn ri Gàidhlig na h-Èireann
 

Cuimris
 

Bwrrd yr Iaith Gymraeg (Bòrd na Cuimris)

footer-smo-student-collage
© Sabhal Mòr Ostaig | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578