Skip to content
library-banner

Irisean F-M

Tha na duilleagan seo a’ sealltainn nan irisean a tha gan cumail anns an Leabharlann,
nam bliadhnaichean-foillseachaidh, agus cò na h-àireamhan a tha anns an Leabharlann.

Tiotal na h-Iris

Bliadhna
fhoillseachaidh

Àireamhan

Fasti Ecclesiae Scoticanae 1915-1950 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Folk Life 1963- 1-
Gadelica 1912-1913  
Gaelic Gleanings 1981-1990 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
An Gàidheal 1871-1864, 1923-1967  
Gairm 1952-2002 1-200 (but 196)
Gath 2003-2007 1-8
An Guth 2003- 1-
Guth na Bliadhna 1904-1921 1-18
Irish Texts Society 1902-1981 4,7,8,9,15,28,34,35,39,41,43-45,47-51
The Island Magazine 1976-2003 1-54
Journal of Celtic Linguistics 1992- 1- (complete set)
Journal of Rural Studies 1990,1999- Vol.6,15-
Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 1845-1995  
Lallans 1974-1999 2-54
Leopard 1992-2003 173-300
Lines Review 1953-1995 3-133
The Living Tradition 1993- 1-
Mac-Talla 1892-1904 Near complete set
Manuel d’ Archaelogie Prehistorique Celtique 1908-1914 Complete set
Medieval Archaeology 1957- 1- Full text available through Archway
Memoires de Bretagne 1928-1954  
Mercator Media Forum 1995- 1-
footer-smo-student-collage
© Sabhal Mòr Ostaig | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578