An seòl air an glacar agus an grèidhear an sgadan: =Directions for taking and curing herrings

Thumbnail Image
  • Version
  • Download 942
  • File Size 4.21 MB
  • File Count 3
  • Create Date May 8, 2023
  • Last Updated July 24, 2023

An seòl air an glacar agus an grèidhear an sgadan: =Directions for taking and curing herrings

agus air an grèidhear an trosg, an langa, an traille agus am falmair; leis an Ridire Tomas Dic Lauder, bun-chlèireach Bùird Urramaich na h-Iasgaireachd Bhreatuinnich. =and for curing cod, ling, tusk and hake; by Sir Thomas Dick Lauder, Bart., secretary to the Honourable the Board of British Fisheries.

Dunedin (Dùn Èideann): air a chlodh-bhualadh le T. Constable, 1846.

Attached Files

FileAction
Lauder-1846-An-Seol-Air-an-Glacar.txtDownload
Lauder-1846-An-Seol-Air-an-Glacar.pdfDownload
Lauder-1846-An-Seol-Air-an-Glacar.docDownload