Skip to content
library-banner

300 – Saidheans Shòisealta

An Account of the Second Sight Sgrìobhadair: Friseal, An t-Oll. Iain Foillseachadh: Dun Eideann, Anndra Symson, 1820 Faidhle.pdf
Resettlement in the Highlands A Handbook of Information for All Those Interested in the Development of the Highland Area Sgrìobhadair: Inverness Local Advisory Committee. Foillseachadh: 1919 Faidhle pdf
 dealbh= An Seol Air an Glacar Leabhar dà-chànanach air ullachadh eisg Sgrìobhadair:  Lauder, Thomas Dick, Sir, 1784-1848. Foillseachadh: Dùn Èideinn: T. Constable, 1846 Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
Dealbh an Leabhair Machraichean Mòra Chanada “Aithris air mar a dh’aiteacheadh Canada le sluagh na h-Alba.  Na cothraman a tha, and diugh, a’ feitheamh air daoine na Gaidhealtachd a thig gu Canada-an-iar.” 1907 Sgrìobhadair:  Canada. Dept. of the Interior. Foillseachadh: Ottawa : Ard-Uachdaranachd Chanada, 1907. Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
Dealbh an Leabhair The Idrigil Crofters Òraid mu dheidhinn còraichean nan croitearan, air a toirt seachad ann an Idrigil, an t-Eilean Sgitheanach, 11mh Iuchar 1910. Sgrìobhadair:  Rev. Donald MacCallum Foillseachadh:  Inverness: The Highland News Printing and Publishing Works, 1910 Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
Dealbh an Leabhair Position of Bernesdale Crofters Tha an cunntas seo a’ toirt sealladh seachad air cor nan croitearan is ceist an fhearainn ann am Beàrnasdal, taobh tuath an Eilein Sgitheanaich. Sgrìobhadair:  MacDonald, L. Foillseachadh:  Skaebost : Scottish Highlander Office, 1886? Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
Highland Heroes of the Land Reform Movement Air a’ sgrìobhadh le Iòsaiph MacLeòid à Gartaidhmòr  faisg air Bun Ilidh, duine a bha an sàs gu mòr ann an leasachadh an fhearainn air a’ Ghaidhealtachd. Sgrìobhadair: MacLeod, Joseph. Foillseachadh:  Inbhirnis : Highland News, 1917. Faidhle pdf
Dealbh an Leabhair Highland Patriots Leabhar air daoine cudromach ann an Dionnasg an Fhearainn agus còraichean nan Croitearan. Sgrìobhadair:  Ajax. Pseudonym:   MacLeod, Joseph. Foillseachadh:  Inverness : Highland News, 1909. Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
Dealbh an Leabhair Highland Folklore: Three Broadcast Talks I: Cuspairean Ro-Cheilteach: cleachdaidhean, deas-ghnàth, creideamh II: Beul-aithris Gàidhealach: tùs, nòs, susbaint III: Manaidhean ron bhàs agus tìodhlacadh taibhseil Sgrìobhadair:  MacLeod, Donald John. Foillseachadh:   Inverness: [ca. 1930?] Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
dealbh an leabhair Croft Cultivation Leabhar dà-chananach air croitearachd Sgrìobhadair:  MacKenzie, John Foillseachadh:  Inverness : Printed by R. Carruthers & Sons, 1885. Faidhle pdf
Dealbh an Leabhair An Comann Ceilteach (The Celtic Society) Cruinneachadh de aithisgean air foillseachadh leis an Comunn Sgrìobhadair: Foillseachadh: Dùn Èideann Faidhlichean
Dealbh an Leabhair Aithisgean Àrd-sheanadh Eaglais na h-Alba Aithisgean dèanta do Àrd-sheanadh Eaglais na h-Alba Sgrìobhadair: Foillseachadh: Dùn Èideann Faidhle pdf (1826) Faidhle pdf (1827)
Dealbh an Leabhair The Auxiliary Society of Glasgow 8mh Aithisg bliadhnail a’ chomainn, 1820 Sgrìobhadair: The Auxiliary Society of Glasgow Foillseachadh: Glaschu; S Hunter and Company; 1820 Faidhle pdf
The Auxiliary Society of Glasgow 10mh Aithisg bliadhnail a’ chomainn, 1822 Sgrìobhadair: The Auxiliary Society of Glasgow Foillseachadh: Glaschu; S Hunter and Company; 1822 Faidhle pdf
Dealbh an Leabhair Aithisg Eaglais saor na h-Albann Aithisg bliadhnail na h-eaglais, 1889 Sgrìobhadair: n/a Foillseachadh: n/a Faidhle pdf
footer-smo-student-collage
© Sabhal Mòr Ostaig | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578